Korzyści i więcej

Znając typ osobowości poznasz swoje mocne i słabe strony. Będziesz mógł wybrać studia dostosowane do Twoich preferencji a później wybrać pracę w odpowiednim dla Ciebie środowisku i stylu pracy.

Poznasz różnice w osobowościach innych ludzi a co za tym idzie – będziesz się lepiej z nimi komunikować. Dotyczy to także bliskich relacji z rodziną, dziećmi czy partnerem. Znając swój i ich typ osobowości będziecie mogli wypracować wspólnie kompromisy, które są niezbędne dla zachowania tak ważnej równowagi i balansu w sferze osobistej.

Będziesz wiedział jak wspierać swoje dzieci – rozumiejąc w jaki sposób funkcjonują w świecie zewnętrznym i wewnętrznym. Zostaniesz doceniony za wyrozumiałość co istotnie zacieśni relacje i da miejsce na odkrywanie wspólnie wszelkich uroków życia. Będąc świadomym faktu, że każdy jest unikalną jednostką zmienisz podejście do drugiego człowieka i okażesz więcej empatii pozwalając innym na bycie sobą.

Rozumiejąc stres będziesz potrafił w porę świadomie nad nim zapanować, zanim On zdąży zawładnąc Tobą.