O MBTI

MBTI to wskaźnik psychologiczny opracowany przez Katharine Briggs i Isabel Briggs–Myers w oparciu o teorię typów psychologicznych Carla Gustava Junga. Prace Isabel dotyczące zagadnień samorozwoju typu są aktualne do dnia dzisiejszego, zarówno w wymiarze życia zawodowego, jak i osobistego. Co to jest wskaźnik MBTI? Wskaźnik MBTI to wszechstronne narzędzie diagnostyczne, które umożliwia osobom oraz grupom poznanie stylu osobowości swojego i innych.

Według MBTI nie ma złych ani dobrych typów osobowości, są one odmienne i unikatowe, ale wszystkie ważne w budowaniu różnorodności otaczającego nas świata. Obecnie kwestionariusz MBTI jest najszerzej wykorzystywanymi uznanym w świecie narzędziem psychometrycznym, pomagającym wyjaśnić podstawowe wzorce zachowania i zrozumieć naturalne różnice pomiędzy zdrowymi osobowościami oraz czerpać korzyści z tych różnic. Na bazie wskaźnika MBTI są konstruowane i realizowane programy rozwoju osobistego oraz zawodowego, odznaczające się wysoką efektywnością i uznaniem ze strony uczestników programów.

Od ponad 70 lat wskaźnik ten jest regularnie badany oraz udoskonalany pod względem jego rzetelności i trafności. Ponad 3 miliony osób rocznie na całym świecie przechodzi badanie kwestionariuszem MBTI®.
Co bada MBTI® Step I? Po wypełnieniu kwestionariusza i przejściu sesji informacji zwrotnej uczestnik poznaje sposoby funkcjonowania charakterystyczne dla poszczególnych typów osobowości. Dzięki temu osoby badane mogą uświadomić sobie, w jaki sposób współdziałają z innymi i jak radzą sobie w różnego rodzaju sytuacjach życiowych, w tym zawodowych.

MBTI® bada cztery wymiary osobowości:

-E -I  (Ekstrawersja lub Introwersja)
Gdzie kierujesz swoją uwagę? / Skąd preferujesz czerpać energię?

-S-N (Poznanie lub Intuicja)
Rodzaj informacji, które gromadzisz i którym ufasz?

-T -F (Myślenie lub Odczuwanie)
W jaki sposób preferujesz przetwarzać informacje? / Jak podejmujesz decyzje?

-J -P (Osądzanie lub Obserwacja)
Jaki jest Twój styl życia i pracy.

MBTI® jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Myers-Briggs Type Indicator Trust.